• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    ICE MBR Membran Soyutma Qülləsi Sistemi üçün Sənaye Tullantıların Arıtılması Modulu

    Membran Bioreactor (MBR), 20-ci əsrin sonlarından bəri inkişaf etdirilmiş, membran ayırma texnologiyasının bioloji texnologiya ilə səmərəli birləşməsini həyata keçirmiş bir növ inkişaf etmiş texnologiyadır. Membran ayırma texnologiyası ənənəvi aktiv lil metodunu və normal filtr vahidi əvəz edir; güclü ayrılma qabiliyyəti SS bulanıklığını sıfıra yaxın edə bilər. Hidrolik saxlama müddəti (HRT) çamur yaşı (SRT) tamamilə ayrılır; çıxış suyu yaxşı və sabit keyfiyyətdədir və üçüncü səviyyə təmizlənmədən yenidən istifadə ediləcəkdir. Yüksək təhlükəsizliyi olan iqtisadi və təsirli suya sahib olan çirkab sularının təkrar istifadəsi tətbiq dairəsi genişləndirilmişdir.