• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    Dəyirmi Şüşə Tip Əks axınlı Soyutma Qüllələri

    Açıq dövrəli soyutma qülləsi, suyun hava ilə birbaşa təması ilə soyudulmasını təmin edən bir istilik dəyişdiricisidir.

    Sudan havaya istilik ötürülməsi qismən həssas istilik ötürülməsi ilə həyata keçirilir, lakin əsasən gizli istilik ötürülməsi (suyun bir hissəsinin havaya buxarlanması) ilə həyata keçirilir ki, bu da soyutma temperaturlarına ətraf mühitin istiliyindən daha aşağı olur.